Nørgaard-Wolffbrandt's Legat

Legatets formål er at yde bidrag til børn og unge, herunder dækning af eventuelle tilskud og andre forbedringer af børn og unges vilkår, samt at yde økonomisk støtte til enkeltpersoner, virksomheder og foreninger som kan gøre en forskel for børn og unge.

Legatets formål er endvidere at yde økonomisk støtte direkte til børn og unge, hvor støtten kan have en væsentlig betydning for deres videre liv. Det kan være i form af stipendier, betaling af rejseomkostninger imellem et sted og den øvrige verden samt beløb som uddeles til børn og unge for at give dem en bedre hverdag. Alle beløb kan søges, men da der er et ønske om at dække et bredt ansøgerfelt, kan der opstå tilfælde hvor der vil blive uddelt et mindre beløb end det ansøgte.

 

Man kan kun indstilles til at modtage legatet.


Navn og adresse SKAL anføres på den indstillede modtager. CPR-nr. er IKKE nødvendigt at anføre, men kan efterfølgende anmodes ift. indberetning til SKAT. Det skal nævnes at beløb under kr. 10.000,- kan være skattefrie for modtageren, således at der ikke skal svares skat af udbetalte beløb under denne grænse, der kan dog blive tale om at der skal indbetales 8% AM-bidrag af beløbet. Indstilleren bedes anføre sit navn, telefonnummer og mail på ansøgningen, således at indstilleren kan kontaktes i forbindelse med evt. uddybning af ansøgningen. I de tilfælde hvor der vil blive krævet dokumentation for det uddelte beløbs anvendelse, vil der blive angivet en frist til legatmodtageren, for indsendelse af dette. Man kan henvende sig personligt, eller på nedenstående telefon eller mail, hvis man ønsker yderligere oplysninger vedr. uddelingen af legatet. Hvis man, som indstiller, ønsker at være anonym overfor legatmodtageren, bedes man angive dette i ansøgningen.

Vi forventer ikke at der fremsendes et stort budget, men at der angives hvad det ansøgte beløb skal bruges til. Hvis du har svært ved at skrive en ansøgning, så kontakt os direkte - så finder vi ud af det.


Som ovenstående nævnt, kan man ikke søge legatet til sig selv. Man kan IKKE indstille sit eget barn, eller barnebarn, det skal være en uafhængig person der indstiller til legatet. Men man kan indstille enkeltpersoner, virksomheder og foreninger som kan gøre en forskel for børn og unge. Et medlem, eller en leder, kan godt indstille sin egen forening. Offentlige institutioner kan umiddelbart ikke indstilles til legatet, dog kan der søges bidrag til aktiviteter der arrangeres af offentlige institutioner, hvori der indgår brugerbetalte aktiviteter.

Legatforvalterne kan, på egen opfordring, vælge at yde økonomisk støtte til børn og unge og/eller en person/personer som har gjort en særlig stor indsats for børn og unge.

Legaterne var oprindeligt udtænkt til at yde økonomisk støtte direkte til Samsøs børn og unge. Men det kunne man kun "i gamle dage". Iht. SKATs regler kan der ikke være en geografisk afgrænsning af legatansøgere, hvorfor legatet hermed kan ansøges af alle, uanset bopæl og opholdssted.

 

Legatet er i første omgang udtænkt til at blive uddelt á 10 omgange i 10 år, således at der samlet uddeles ca. 250.000 i hele legatets løbetid.

Der åbnes for ansøgninger hvert år i perioden 1. december-15. januar.

 

Ansøgningsfrist er ændret til 15. januar.

og du vil modtage en mail når ansøgningen er behandlet.

Uddelingen sker i januar måned - senest 30. januar.

Legatmodtagerne får direkte besked og deres navne bliver ikke offentliggjort!

 

Legatet er et privat legat oprettet efter et langt livs samling og passion for Austin-biler. Det er indstiftet af Nørgaard-Wolffbrandt i forbindelse med salget af Samsø Austin Museum i november 2016, som var hele samlingen af ca. 50 Austin-biler og 5000 museumseffekter og en af hensigterne med legatet er at vi skal hjælpe hinanden - og vi skal ta' os af hinanden - og give de yngste, børn og unge en god start på livet.

 

De bedste hilsner

Ann Nørgaard & Stefan Wolffbrandt

Bøgeshøjvej 15
DK-8305 Samsø
Tlf.: 26 50 17 83

Tlf. 40 74 10 99

Mail: legat@wolffbrandt.com
Web: www.wolffbrandt.com/legat

 

© Wolffbrandt 2017